man tir ons tor fre lør søn
2
4
5
6
7
12
13
14
16
19
21
23
25
26
27
28
29
30
31

Lørdag den 01/06-2024 Gummibådstur til S.S. Frederiksholm og Anders Martin eller Dankberheit.

anders-martin
Kategori
Dags bådtur
Date
2024-06-01 08:00 - 18:00

Lørdag den 01/06-2024 Gummibådstur til S.S. Frederiksholm og Anders Martin eller Dankberheit.
S.S. Frederiksholm var en dansk sandsuger, bygget i 1907 på Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft som nummer 67, skibet målte 349 brt. og var 48,50 meter lang og 8,50 meter bred.
Frederiksholm var ejet af Frederiksholms Tegl & Kalkværker og blev sidst observeret fra Thunø fredag den 14. december 1917, hvor skibet var i færd med at indpumpe sand til teglværket i København.
Den 16. december, indbragte en Hundestedfisker et lig siddende i en redningskrans, som han havde fundet på havet ud for Rågeleje. Det viste sig at være liget af Søren W, en matros der havde været forhyret på Frederiksholm og man konkluderede herefter, at Frederiksholm måtte være sunket.
Det blev aldrig klarlagt om der var tale om et krigsforlis, en minesprængning kunne jo være en mulighed, idet det var midt under den første verdenskrig.
Forliset kunne selvfølgelig også skyldes andre ting, men selvom det var vinter, var vejret mildt og roligt i dagene omkring Frederiksholms forsvinden. I alt 8 mand omkom.
Vraget er i dag faldet noget sammen, det er dog muligt at følge skibets konturer hele vejen rundt. I agterenden er vraget 3-4 meter højt og den store kedel er meget iøjenfaldende.
Noget særligt her er, at maskinen er placeret foran kedelen, formentlig fordi maskinen også har været anvendt til at drive noget pumpegrej, i forbindelse med sandsugning.
I stævnen er vraget lidt mere uoverskueligt, selvom det også her lodder 3-4 meter op. Lastrummene er tomme, så sandet som skulle have været til København, må i løbet af årene være skyllet ud med strømmen, efter at skibssiderne de fleste steder er væltet.
Mange steder står nu kun spanterne op og de lange kraftige sugerør, ligger ved siden af maskinen i bagbord side og i lastrummene. Der er som regel god sigt på stedet og der er altid et rigt dyreliv, dybde på havbunden er kun 22 meter.
Og efter følgende bliver der sejlet til Anders Martin for at tage dyk nr.2.
Anders Martin er en dansk sandpumper fra Frederikshavn på 299 brt, 47 meter lang og 9 meter bred.
Maskine Alpha Disel på 368 hk, Bygget 1968 hos Schiffswert Oberwinter,
Tyskland. Sprunget læk og forlist d. 10.10.1983.
Flot vrag der står på kølen i næsten intakt tilstand, og dybde på havbunden er kun 23 meter og top på vraget er 16 meter.
Som alternativ til nr.2 dyk kan der også blive sejlet til Dankbarheit.
Dankbarheit er et jernskib som nu er temmelig tæret, men spanter og en del af siderne er tilbage. N.B. Efter tysk retskrivning er navnet stavet forkert, men alle oplysninger om skibet anvender "Dankbarheit".
I november 1919 var "Søren Jyde" ,der senere blev formand for Halsnæs Gjensidige Bådeassurance, på sildefiskeri i det sydlige Kattegat med sin fiskekutter.
Midt på natten hører de på kutteren en stemme der råber: "Hilfe, hilfe". Det viser sig at værre en ung tysk sømand der driver rundt i en lille klinkbygget jolle. De samler ham op, og får efterhånden at vide, hvad der er sket.
Den tyske tjalk "Dankbarheit" var med en last hårdt brændte gul/røde klinker lidt større end alm. mursten på rejse fra Nordtyskland til København.
Da vejret var ret blæsende, sejlede de op langs Jyllands østkyst op på højde med Djursland og derefter med vind og sø agter fra, videre østover. Der var ikke så mange bøjer dengang, så de var så uheldige at ramme Hastens Grund,
men kom flot ved egen hjælp.
Skipperen Otto Laatz inspicerede lastrummet, men det så nogenlunde tørt ud og de fortsatte rejsen. På højde med Hesselø begyndte skibet at ligge tungt og dybt i vandet og det viste sig at vandet stod højt i lasten.
De tørre klinker havde suget alt det indstrømmende havvand i begyndelsen, så de havde ikke set at skibet var slået læk.
Der var fare for at skibet ville synke og kursen blev sat mod Hundested, med håb om at nå kysten inden det skete.
Dæksdrengen blev så bange, at han straks udsatte skibets eneste jolle og gik ombord og redder derved livet. Tjalken fortsætter en rum tid endnu og synker på den nuværende position og både skipper og bedstemanden drukner.
Den ene bliver fundet ved Korshage og den anden ved Liseleje et par uger senere.
Da vraget lå til hindring for sejlads med mast og bunker af løbende gods i overfladen, bliver vraget sprængt ned af en tungdykker, der selv var ved at omkomme, da han blev viklet ind i tovværk.
Skibet blev i 1973 fundet af Paavo J., og har siden været benyttet utallige gange til dykkeraspiranters første vragdyk. Vraget var i 1973 næsten 4 meter højt, nu er det kun godt 1,5 m højt.
I vraget er fundet en sekstant og en hel del porcelæn.
Det er vejret på dagen der afgøre hvor der kan sejles til og om der kan sejles til det planlagte sted.
Alle kan deltage. Min 4 og max 8 deltagere på turen. Der bliver købt bager wienerbrød til alle deltager.
Information om turen, kontakt Allan F. Tilmelding forgå på baracuda.dk. 
Tilmelding senest onsdag den 29/5 inden kl.17,00
Mødetid i klubben er kl.08,00
Turansvarlig er Allan F. Pris Kr.150 som betales ved turens afslutning med kontanter eller mobilePay.