man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
6
7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Ødelæggelsen af Køge Bugt

Kategori
Klubarrangementer
Dates
2024-04-15 20:00 - 2024-04-16 22:08
Sted
Klubben
15. april 2024 afholder Gearløs et foredrag i dykkerklubben Baracuda.
Varighed ca. 30 minutter og herefter 10 min diskussion.

Emnet er:  “Ødelæggelsen af Køge Bugt”

I København og omegn udføres nu omfattende entreprenørprojekter.
A.      Hertil skal benyttes store mængder af råstoffer.
B.      Samtidigt er der en masse giftig havneslam man bare skal af med.
Fællesnævneren for A og B er at Køge Bugt er velegnet til at opsuge sand
fra havbunden og dumpe slam “På den store blå hylde”

Køge Bugt er nu reelt ødelagt og langs strandene ligger der nu sort slam fra sydspidsen af Amager helt ned mod Stevns.

Store arealer hvor der tidligere kunne fanges fisk er nu forandret til sort død havbund.
Ålegræs graves op med rod og kan nu ses liggende langs strandene.

Her i 2024 udvides ødelæggelserne da man bag kulisserne har vedtaget anlæggelse af  “de ni holme” ud for Avedøre.

Efter foredraget kan du vælge at gå over i svømmehallen og svømme eller blive og diskutere fremtidige aktiviteter i  klubben.

I Baracuda har vi vedtaget at danne en miljøgruppe hvor vi undersøger miljø forholdene til søs og med foto/video dokumentere hvad vi ser.

I Køge bugt undersøger vi områder hvor der stadigvæk er det flotteste ålegræs ud for Strøby mod syd og ud for Avedøre inden de ni holme bliver anlagt.
Her er der også et smukt ålegræs.

På et senere tidspunkt afholder Gearløs endnu et foredrag og miljø tilstanden i Isefjorden dykkere fra klubben undersøgte i 2020 og 2021.
Efter Baracudas Isefjord rapport indgik de 7 kommuner der grænser op til Isefjorden  et samarbejde om at rette op på miljø tilstanden i fjorden.
Vi skal undersøge udløb fra vandløb der afvander til fjorden og opstarte et genopretningsprojekt hvor Bramsnæs Vig vil være velegnet hertil.


YOU TUBE LINKS:

https://youtu.be/2Ihb4xg_CIA            De 9 holme Avedøre 221217 10
https://youtu.be/apeZSG7m5cE            Dumpning af slam 25/2- 2022
https://youtu.be/50wZexpf_iw            Sandsugning i Køge Bugt 5 min

https://youtu.be/UZ1ZMbS59CM            Rundtur i Isefjorden
 
 
 
 
 

Alle datoer

  • Fra 2024-04-15 20:00 til 2024-04-16 22:08